De Waalse Visvergunning

 

Wanneer is de Waalse visvergunning verplicht ?

Welke visvergunning kiezen ?

Waar uw visverguning aankopen ?

Waar met uw Waalse visvergunning vissen ?

De Waalse visvergunning is verplicht met twee uitzonderingen.

→ De statistieken van de afgiften van visvergunningen raadplegen.

Zijn Waalse visvergunning aankopen

 

Wanneer is de Waalse visvergunning verplicht ?

De Waalse visvergunning is veplicht om in alle waterlopen van Wallonië te vissen. Om in de private visserijen te vissen is de Waalse visvergunning doorgans niet nodig. Om in de hydraulische waterwegen te vissen is alleen de Waalse visvergunning nodig.

Integendeel moet de visser in andere waterlopen zijn visvergunning en ook een lidkaart van de locale visvereniging meebrengen (of hij moet de toelating van de locale eigenaar hebben).

 

Welke Visvergunning kiezen ?

U vis maar vanaf de oever

pêcheur au coup

 

Als u maar vanaf de oever zou vissen moet u de “A” visvergunning meebrengen. Met deze mag u met maximum twee lijnen vissen. Zijn aankoopprijs is op 12,39 € vastgesteld.

Online zijn Waalse visvergunning aankopen.

 

Als u in een bark, op een vloer of als u in een waterloop invoert.

pêche mouche semois

 

Als u anderzins dan vanaf de oever zou vissen (bark, houte vloer, steiger…) moet u de «B» visvergunning meenemen.

Deze visvergunning laat de visvangst met een andere apparatuur dan hengels toe. Met maximum twee lijnen en anderzins dan vanaf de oever zijn ook met deze visvergunning toegelaten. De prijs is op 37,18 € vastgesteld.

Online zijn Waalse visvergunning aankopen.

 

U vis op karper s’nacht

pêche carpe nocturne

 

Als u op karper zou vissen moet u de “B” Waalse visvergunning aankopen. Laat het hengelen met maximum twee lijnen (bark, houte vloer, steiger...) toe en laat ook met een andere apparatuur dan hengels toe. De prijs is op 37,18 € vastgesteld.

Online zijn Waalse visvergunning aankopen.

 

U vis op rivierkreeft met balans of tang

Ecrevisses

 

De « B » visvergunning is verplicht om op rivierkreeft met balans of tang vissen. Met deze visvergunning is het hengelen met maximum twee lijnen en anderzins dan vanaf de oever toegelaten (bark, hout vloer, steiger…). Met deze visvergunning is ook de visvangst met een andere apparatuur dan de hengels toegelaten. De prijs is op 37,18 € vastgesteld.

Online zijn Waalse visvergunning aankopen.

 

De prijs van de Waalse visvergunning is niet veranderd sinds 1989 !

Permis de pêche

 

Hoewel de Waalse visvergunning voor alle waterlopen van Wallonië beschikt is wordt u gevraagd een onderbeek selecteren. Logisch moet de visser de onderbeek waar hij gewoon vis selecteren. Deze selectie heeft een positieve invloed op de financiële hulpen van de « Fonds Piscicole de Wallonie » voor de bepotingen met vissen en de acties die in deze onderbeek uitgevoerd zijn.

 

U trekt bloedwormen en tubifex terug ?

In de vaas zoeken om tubifex (Tubifex tubifex) terug te trekken of in de waterlopen van Wallonië zoeken om bloedwormen (Chironomus spp.) terug te trekken zijn nu met geen toelating meer mogelijk (wegens een verandering van de wetgeving over de milieubescherming). Om meer informaties te krijgen kunt u op deze link klikken.

 

Waar kunt u uw visverlof krijgen ?

Het visverlof kan in alle postkantoren van Wallonië gekregen worden. Dit is personeel en geldig voor het heel jaar.U kunt het dichtsbijzijnde postkantoor kennen als u de website van Bpost consulteert.

U kunt ook de website van de afgiften van de Waalse visvergunningen kiezen www.permisdepeche.be. Uw visverlof is reeds aan het einde van de procedure beschikbaar. Download het en afdruk het om te hengelen.

 

Het visverlof is verplicht met twee uitzonderingen

Het visverlof is niet verplicht voor enkelen mensen :

 

Voir aussi :

→ Visverlof - Statistieken
→ Voorstelling