Wat mag gevist worden ?

 

→ De volledig beschermd vissoorten

→ De Europese aal, een vissoort in ernstig gevaar

→ De minimale vangst maat

→ Het maximum aantal vangsten dat kunnen opgeslagen worden

 

De volledig beschermd vissoorten

 

De visvangst van sommige vissoorten is helemaal verboden in Wallonië !

 

Photographie d'un saumon atlantique capturé à Lixhe (Meuse)

 

Dat geldt voor :

 

Roofblei Bittervoorn Steur
Aspe Bouvière Esturgeon
Bot Rivierprik... ...Zeeprik
Flet Lamproie fluviatile Lamproie marine
Kleine modderkruiper... ...en Grote modderkruiper Kwabaal
Loche de rivière Loche d'étangs Lotte de rivière
Zeeforel Atlantische zalm Europese rivierkreeft
Truite de mer Saumon atlantique

 

De Europese aal, een vissoort in ernstig gevaar

 

Anguille européenne

 

 

Sinds 15 juni 2006 moet elke gevangen aal onmiddellijk in het water vrijgelaten worden, wat zijn lengte is. Deze bepaling is gemotiveerd door de voedselzekerheid naar aanleiding van de uitgevoerde analyses en het onthullen van een te hoge snelheid van PCB's in het vlees van de aal.


De minimale vangst maat


Photographie de la capture d'un ombre commun

 

Andere vissoorten mogen gevist worden, maar...

…enkel tijdens het visseizoen van deze soorten in kwestie en het vangen van deze soorten is bovendien onderworpen aan een reglementering. De lengten waaronder sommige vissen en kreeften niet mogen worden gevangen en onmiddellijk terug in het water moeten worden gegooid, zijn :

 


Taille légale du brochet

Taille légale du sandre

 

Taille légale du barbeau

voor snoek

voor snoekbaars

voor barbeel

Taille légale de l'ombre

Taille légale de la carpe

Taille légale de la truite fario

voor vlagzalm

voor karper, zeelt, kopvoorn, winde en sneep

voor beekforel*, regenboogforel, bronforel en coregonidae

Taille légale de la perche

Taille légale du rotengle

Taille légale du silure

voor baars

In de kanalen van de provincies Brabant en Henegouwen en in het meer van Nisramontis geen lengte va, toepassing op deze vissoort

voor rietvoorn

80 cm voor de Europese meerval

 

*OPGELET, de lengte van de beekforel bedraagt 24 cm in de bevaarbare waterlopen en in de kanalen.

 

Code of praktijk

Behandel uw vangsten met gevoeligheid met bevochtigde handen eerste. Als de vis het aas te diep heeft ingeslikt, snijd de lijn.

 

De lengte wordt gemeten:

Mesure de la taille d'un poisson
Mesure de la taille d'une écrevisse

 

Daarom is het verboden gedurende de visvansgt vissen of kreeften gevangen waarvan de kop of de staart werden verbroken hebben.

 

Het maximum aantal vangsten

 

Het aantal vissen dat een visser per dag mag meenemen, is beperkt tot :

 

Snoek (2)
Nombre maximum de brochets conservés par jour
Karper (2)
Nombre maximum de carpe conservé par jour

Vlagzalm (4)
Nombre maximum d'ombres conservés par jour

Beekforel (5)
Nombre de truites conservées par jour

Riviergrondel (30)
Nombre maximum de goujons conservés par jour

Elrits (50)
Nombre maximum de goujons conservés par jour

 

Code of praktijk

Behandel uw vangsten met gevoeligheid met bevochtigde handen eerste. Als de vis het aas te diep heeft ingeslikt, snijd de lijn.


Voir aussi :

→ Travailler avec nous
→ Le silure glane
→ La reproduction du brochet
→ Les écoles de pêche
→ Réaliser un stage