Toegankelijkheid van visplaatsen

 

Toegankelijkheid van visplaatsen

 

Op 13 januari 2005 werd een vergadering georganiseerd op het kabinet van Minister Daerden om iets te doen aan het wijdverspreide probleem van de gebrekkige toegankelijkheid van de Waalse waterlopen voor vissers. Op de agenda stonden de problemen van toegankelijkheid waarmee vissers geconfronteerd worden en een aantal voorstellen om het probleem op te lossen.

 

Om aan het verzoek van de Vissersfederaties tot verbetering van de actuele situatie te voldoen, werden de volgende voorstellen gedaan:

  1. het oprichten van een permanente cel van overleg tussen de verschillende actoren: de Vissersfederaties, Ministère de l'Equipement et des Transports (MET) en de overheid (Kabinet van Minister Daerden);
  2. het definiëren van normen voor de toegankelijkheid en veiligheid bij het vissen;
  3. het actualiseren van de inventaris van het Ministère de l'Equipement et des Transports op basis van deze normen, in samenwerking met het MET en de Vissersfederaties;
  4. de uitwerking van een programma van aanpassingswerken aan de visplaatsen in overleg met het MET.

 

Eerst werden de criteria voor toegankelijkheid en veiligheid gedefinieerd door het Maison wallonne de la pêche in samenwerking met de plaatselijke Vissersfederaties van twee proefprojecten: ‘Luikse Beneden-Maas’ (‘Basse-Meuse Liégeoise’) en ‘Charleroi-Thuin’. De ligging van de proefprojecten is aangeduid op de onderstaande kaart. Op basis van deze criteria werd een inventaris gemaakt van de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de visplaatsen.

 

Er werden voorstellen van aanpassingswerken gedaan in samenwerking met de plaatselijke Vissersfederaties en met de plaatselijke verantwoordelijke van het Ministère de l'Equipement et des Transports. Er werd ook een prioriteitenprogramma voor het uitvoeren van deze inrichtingswerken opgesteld.

 

toegankelijkheid  van visplaatsen kaart

 

U kan de rapporten met de in kaart gebrachte inventaris van de twee proefprojecten raadplegen. Het eerste deel van die rapporten behandelt de actuele situatie. De gebruikte criteria van toegankelijkheid waarop de inventaris is gebaseerd evenals de resultaten van deze inventaris zijn er in uitgewerkt. Het tweede deel omvat voorstellen van aanpassingswerken ter verbetering van de actuele situatie en een evaluatie van de impact van deze inrichtingswerken in de toekomst.

 

Dossier d'accessibilité en Basse Meuse liégeoise

I.  Luikse Beneden-Maas (Basse-Meuse Liégeoise)

 

Het volledige dossier downloade

"Basse-Meuse liégeoise" (3Mo) (in Franse taal)

 

De kaarten downloaden

Legende

Kaart Beneden-Maas

Kaart Albertkanaal

Kaart Kanaal Hacourt-Visé

 

Accessibilité aux lieux de pêche - Charleroi-Thuin

II.   "Charleroi-Thuin"

 

Het volledige dossier downloaden

"Charleroi-Thuin" (5Mo) (in Franse taal)

 

De kaarten downloaden

Legende

Kaart Boven-Samber

Kaart Kanaal Brussel-Charleroi

Kaart Meer van Eau d'Heure

Kaart Meer van Falemprise

Kaart Meer van Féronval

Kaart Meer van Plate Taille

Kaart Meer van Ry Jaune

Accessibilité aux lieux de pêche - Haute Meuse

III.   La Haute Meuse namuroise*

 

Rapport 

Télécharger l'inventaire "Haute Meuse Namuroise"

Télécharger les propositions d'aménagements

 

Plans 

Légende des plans

Télécharger le plan de la Meuse mitoyenne

Télécharger le plan de la Haute Meuse

*Financé par la Direction générale des Voies Hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports.

Accessibilité aux lieux de pêche - Basse Sambre

IV.   La Basse Sambre*

 

Rapport 

Télécharger l'inventaire "Basse Sambre "

Télécharger les propositions d'aménagements

 

Plans 

Légende des plans

Télécharger le plan de la Basse Sambre

*Financé par la Direction générale des Voies Hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports.

Accessibilité aux lieux de pêche - Dendre

V.   La Dendre canalisée*

 

Rapport 

Télécharger l'inventaire "Dendre"

Télécharger les propositions d'aménagements

 

Plans 

Légende des plans

Télécharger le plan de la Dendre

*Financé par la Direction générale des Voies Hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports.

Voir aussi :

→ Podcast saumon atlantique
→ Les poissons de nos rivières
→ Les frayères artificielles
→ Stages de pêche
→ La pêche au féminin