Waalse Vissersfederaties

Het Waalse Huis van de Visvangst hergroepeert alle territoriale Bonden van Wallonië. Zij waarborgt een logistieke steun aan de verenigde Bonden die de aanvraag ervan doen.

 

Als u met de Visserijbonden wilt contact opnemen, beschikt u over de personalia van de personen van contact van de verschillende Waalse territoriale Bonden door op de kaart hieronder.

 

Carte des Fédérations de pêche agréées de Wallonie

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de l'Amblève asbl

Logo de la Fédération de l'Amblève

Siège social

voie Champ Franc, 4

4983 Basse-Bodeux

N° d'entreprise : 0508.588.519

info@peche-ambleve.be

www.peche-ambleve.be

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre asbl

Logo de la Fédération de la Dendre

Siège social

rue Notre-Dame, 12

7322 Pommeroeul

N° d'entreprise : 0447.577.202

 

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Dyle-Gette asbl

Logo de la Fédération Dyle-GetteSiège social

rue de Fontigny, 72

1350 Orp-le-Grand

www.federationdylegette.be

N° d'entreprise : 0641.833.954

 

Fédération Halieutique et Piscicole des sous-bassins Escaut-Lys asbl

Logo de la Fédération de l'Escaut-LysSiège social

rue Fournes, 18

7620 Bléharies

N° d'entreprise : 0413.139.034

 

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Haine asbl

Logo de la Fédération de la HaineSiège social

rue Gontrand Bachy, 9

7032 Spiennes

fhpsbh@proximus.be

www.fhpsbh.org

N° d'entreprise : 0469.471.486

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Lesse asbl

Logo de la Fédération de la LesseSiège social

rue de l'Aunée, 5

6953 Forrières

N° d'entreprise : 0633.658.735

 

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Meuse amont asbl

Logo de la Fédération Meuse amontSiège social

chaussée de Liège, 209 / 12

5100 Jambes

guyrenard@yahoo.fr

www.peche-meuse-amont.be

N° d'entreprise : 0411.086.988

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Meuse aval asbl

Logo de la Fédération Meuse avalSiège social

rue de la Collectivité, 49

4100 Seraing

N° d'entreprise : 0642.686.069

 

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Moselle asbl

Logo de la Fédération de la MoselleSiège social

Neffe, 227 A

6600 Bastogne

N° d'entreprise : 0656.727.315

 

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de l'Oise asbl

Logo de la Fédération de l'OiseSiège social

rue de la Queue de l'Herse, 7 / 1

6440 Froidchapelle

N° d'entreprise : 0658.769.065

 

 

Fédération des pêcheurs de l'Ourthe asbl

Logo de la Fédération des pêcheurs de l'OurtheSiège social

place Roi albert, 19

6660 Houffalize

www.pecheurs-ourthe.be

N° d'entreprise : 0835.326.089

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Sambre asbl

Logo de la Fédération de la SambreSiège social

route de Mons, 204

6560 Erquelinnes

www.pecheurfedere.sitew.be

N° d'entreprise :0644.393.071

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Semois-Chiers asbl

Logo de la Fédération de la Semois-ChiersSiège social

rue Nouvelle, 17

6760 Ethe

www.fhpsbsc.be

N° d'entreprise : 0642.869.478

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Senne asbl

Logo de la Fédération de la SenneSiège social

chemin du Bosquet, 8

1430 Rebecq

N° d'entreprise :0449.429.902

 

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Vesdre asbl

Logo de la Fédération de la VesdreSiège social

rue Neuve, 35

4860 Pepinster

N° d'entreprise : 0424.333.329

 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de l'Amblève Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Dyle-Gette Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de l'Escaut et de la Lys Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Haine Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Lesse Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Meuse amont Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Meuse aval Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Moselle Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de l'Oise Fédération des pêcheurs de l'Ourthe Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Sambre Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Semois-Chiers Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Senne Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Vesdre

 

Congressen van de Visserijbonden van Wallonië


Eerste historisch congres van de Visserijbonden
Het Eerste Congres van de Bonden van 16 oktober 2004 heeft het mogelijk gemaakt om op eenduidige wijze de gebieden te bepalen die door de Bonden worden beheerd en om ze aan te passen om het beleid door hydrografisch onder-bekken te vergemakkelijken. Hij heeft eveneens ten grondslag aan de oprichting van 4 structuren van bekken en 14 structuren van onder-bekken gelegen. Uiteindelijk heeft dit Congres op touw gezet een Commissie, genoemd Technische Commissie volgens Congressen (CTAC), waarvan de taak was, met alle 26 Bonden, een project inzake hervorming inzake de associatieve structuren van de wereld van de visvangst in Wallonië uit te werken. De handelingen van dit eerste congres zijn téléchargeables aan het formaat pdf.

Het tweede congres: een antwoord op de inzet van DCE
Na een jaar van werk, heeft CTAC een verslag van synthese goedgekeurd over het geheel genomen uiteenzettend het project inzake hervorming. Het is dit project dat is gebonden aan de goedkeuring van de verantwoordelijken voor de 26 Bonden van Wallonië bij het IIe Congres van de Bonden. laatstgenoemde vormt het antwoord van de Bonden op de inzet van de Kaderrichtlijn van het water.

Waarom een derde congres?
IIIe Congressen van de Visserijbonden van Wallonië van 22 september 2007 had als doel het onderzoek en de goedkeuring van een voorontwerp van besluit en een voorontwerp van Waals besluit van de Regering met de wezenlijke punten van het project inzake hervorming dat bij de Congressen van 2004 en 2006 en de vergaderingen van CTAC van 2006 en 2007 is goedgekeurd (negen vergaderingen voor ongeveer 1.800 manuren, zonder het voorbereidende werk en die van de rechtsgeleerden te tellen!

 

Voir aussi :