Voorstelling

Het Maison wallonne de la pêche groepeert alle Federaties die actief zijn op het grondgebied van het Waalse Gewest, of ongeveer 66 000 vissers. Deze vzw ijvert voor de verdediging van de riviervisserij en de bescherming van de aquatische milieus in het Waalse Gewest. Ze werkt mee aan het opstellen van een wetgevend en reglementair instrument ter bescherming van het milieu en ter bevordering van de riviervisserij.

 

Een jonge en actieve vereniging...

Het Maison wallonne de la pêche staat voor :

 

Een engagement voor duurzame ontwikkeling

De vzw werd in 2001 opgericht als een professionele organisatie en heeft zich van bij het begin geëngageerd voor duurzame ontwikkeling door het opnemen van verantwoordelijkheden op het vlak van :

 

Milieu

 

bescherming van de visbestanden en de aquatische milieus

© Michel Fautsch

 

Sociaal

 

het informeren van de vissers en het grote publiek;

 

Economisch

 

beheer van een toegankelijke, begaanbare en veilige omgeving om te vissen

 

Het beheer van een gemeenschappelijk patrimonium

 

Het Huis van alle vissers

Voir aussi :

→ De Waalse visvergunning
→ Visserijbonden van Wallonië
→ La pêche de l'écrevisse
→ Les écrevisses et leur pêche
→ Vissen soorten