Vissen op kreeften
→  Welke visvergunning kiezen ? 
→  Wanneer het kreeftvissen beoefenen ?
→  Minimum vangstmaat 
→  Publicaties

OPGELET

Voor de laatste versie van de voorschriften, raadpleeg onze brochure (editie 2023) -> HIER


Rivierkreeft in Wallonië

Inheemse rivierkreeft

De rivierkreeft met rode poten (Astacus astacus L.) is de enige inheemse rivierkreeft in Wallonië. Aangezien deze soort wordt bedreigd, is deze onderworpen aan beschermingsmaatregelen in heel Europa. In Wallonië is vissen ten strengste verboden.

Het aantal is afgenomen als gevolg van de verspreiding van pest van de rivierkreeft die wordt gedragen door water en exotische rivierkreeft.

Exotische rivierkreeft

Vier soorten exotische rivierkreeftenrassen in Wallonië:
  • Turkse rivierkreeft of rivierkreeft met slanke poten (Astacus leptodactylus)
  • de kleine Amerikaan (Orconectes limosus)
  • Rivierkreeft van Louisiana (Procambarus clarkii)
  • het signaal rivierkreeft of Californië (Pacifastacus leniusculus)
Logo écrevisse Deze drie laatste propageren vanwege de plaag van rivierkreeft. Ze staan op de lijst van invasieve uitheemse soorten die de Europese Unie zorgen. Vissen is toegestaan, maar voorzorgsmaatregelen zijn nodig om de uitbreiding ervan te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding te beperken
 
Het importeren, exporteren, verkopen, fokken, vervoeren en levend houden van kleine Amerikaanse, rivierkreeften uit Louisiana en Californische rivierkreeften zijn verboden sinds 3 augustus 2016 bij de Europese verordening 1143/2014.

De enige uitzondering is het vervoer van deze levende rivierkreeftensoorten voor consumptie. Ze worden zo snel mogelijk geconsumeerd en in de familieomgeving. Deze maatregel heeft tot doel de geassisteerde verspreiding van exotische rivierkreeften te bestrijden.

Om de verspreiding te vertragen en de overlast van deze drie soorten te beperken, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:

  • Introduceer nooit exotische rivierkreeften in water en de natuurlijke omgeving
  • Niet vergemakkelijk de verspreiding van de pest van rivierkreeften : 
    • nooit rivierkreeft (levend of dood) als aas gebruiken
    • uw vistuig na elk gebruik goed wassen en drogen als u in verschillende beken of vijver vist

Welke visvergunning kiezen ? 

Om het kreeft met een handlijn vanaf de oever vissen is enkel een visverlof van het A type nodig.

Om kreeftbalansen en tangen gebruiken is een visverlof van het B type nodig.

Een maximum van vijf kreeftenstokjes of kreeftenbalansen kunnen samen gebruikt worden.Ecrevisse


Op welke periode op kreeften vissen ? 

Inheemse kreeften
Het enkel inheemse kreeft is de rode voeten kreeft (Astacus astacus L.) Zijn vissen is ten strengste verboden.

Exotische kreeften
Voor de andere kreeften (turkische of dunne plakken kreeften, amerikaanse kreeften, rode van Louisiane en signaal kreeften) zegt de wet niets over de openingsperiodes voor de visvangst. Deze soorten mogen dus gevist worden als de visvergunning op de waterloop open is (zie de openingsperiodes voor het vissen in de verschillende typen van waterlopen).

Groupe 4

Minimum maat voor het vangst

Exotische kreeften

Voor de exotische kreeften wordt geen wettelijke maat door de wet bepaald.
Er bestaat geen maximum vangst aantaal voor de exotische kreeften.
 

Publicaties

De “De Waalse huis voor het vissen /La Maison wallonne de la pêche” heeft een brochure over het hengelen op kreeften gepubliceerd. Deze inbegreep de wettelijke infos over het praktijk van het vissen op kreeft en ook de praktische infos nuttig om de exotische en inheemse soorten te onderscheiden.


De brochure downloaden

Voir aussi :

→ Les poissons de nos rivières
→ Les frayères artificielles
→ Stages de pêche
→ Formateur de pêche
→ Podcast saumon atlantique